ΒΡΑΔΙΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΚΆΘΕ 5 ΗΜΕΡΕΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ A ́ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : : 28/06, 3/07, 08/07, 01/09, 06/09

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ B ́ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : 13/07, 18/07, 22/08, 27/08

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Γ ́ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :23/07, 28/07, 02/08, 07/08, 12/08, 17/08

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 23820 20684